Vilkår og betingelser

Please note that credit card payments for Lofoten Explorer AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as TREKKSOFT TOUR BOOKING on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Bestillingsvilkår online booking

Ved bestilling på våre nettsider gjennom vår online booking-tjeneste gjelder følgende bestillingsvilkår.

Lofoten Explorer AS er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før reisen og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reisen, er vi tilgjengelig mandag-søndag 09.00-15.00. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 97 15 22 48 eller e-post post@lofoten-explorer.no  

 

Bestilling

Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut bekreftelsen og ta denne med på reisen. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Lofoten Explorer AS.

Betaling og sikkerhet

Betaling skjer samtidig med bestilling. TREKKSOFT AG, Haupstrasse 15, 3800 Matten, Sveits, er ansvarlig for selve transaksjonen, og at korrekt beløp trekkes fra din konto. Betalingsinfo vil være TREKKSOFT TOUR BOOKING.

 

Avbestilling/endring fra din side

For å avbestille eller endre din bestilling, må du ta direkte kontakt med oss i Lofoten Explorer.

- Avbestilling av enkeltprodukter refunderes i sin helhet inntil 14 dager før ankomst

- Avbestilling av enkeltprodukter refunderes 50% mellom 14 og 7 dager før ankomst

- Avbestilling av pakker ved force majeure refunderes i sin helhet

- Avbestilling av pakker refunderes i sin helhet inntil 40 dager før ankomst

- Avbestilling av pakker refunderes 50 % mellom 40 og 14 dager før ankomst

- Avbestilling av pakker 14 dager eller senere før avreise gir ingen refusjon - En endring fra din side betraktes som en avbestilling.

Enkelte av våre underleverandører og samarbeidspartnere opererer med andre avbestillingsvilkår i tillegg til våre. Dette gjelder spesielt ved bestilling av flyreiser og leiebil. I disse tilfellene vil du få opplyst egne reglementer når du bestiller.

Forsikring/avbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler alle våre kunder og selv sørge for gode forsikringsavtaler før reisen,

i tilfelle sykdom, reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

Lofoten Explorer AS tilbyr avbestillingsbeskyttelse til kr 250,- per bestilling. Denne beskyttelsen kan tegnes når du bestiller, men gjelder kun dersom noe helt uventet oppstår (sykdom, ulykke, osv) som medfører at du må kansellere det du har bestilt gjennom oss 14 dager eller senere før aktuell dato. En slik avbestilling må skje så snart som mulig. Har du betalt denne avbestillingsbeskyttelsen og du framlegger legeattest eller annen offentlig bekreftelse for det inntrufne, refunderer vi 100% av det du har betalt. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder ikke for flyreiser.

Våre underleverandører

Vi er ansvarlig for at våre underleverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlig for hver sin del av ditt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv, som er i overensstemmelse med de til enhver gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren.

Kanselleringer/vesentlige endringer fra vår side

Kanselleringer/vesentlige endringer kan forekomme ved: • forhold vi eller underleverandør ikke er herre over; f eks værforhold, havari, arbeidskonflikter osv. • at betingelser ikke er oppfylt; f eks forbehold om minimum antall deltakere osv. Dersom slik kansellering/vesentlig endring skjer, og du ikke aksepterer det eventuelle alternativ du måtte få på stedet, tilbakebetaler vi 100%. For å kunne gi deg en best mulig opplevelse, forbeholder vi oss imidlertid retten til å foreta mindre justeringer i turopplegg. Slike justeringer kan forekomme f. eks pga vær- og føreforhold.

Grupper

Lofoten Explorer AS hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en gruppe. Ta i så fall kontakt med oss per telefon eller e-post.

Reklamasjoner

Hvis du opplever feil eller avvik underveis i forhold til de reisedokumenter du har mottatt, og forholdet ikke kan rettes opp på stedet, vennligst ta skriftlig kontakt med Lofoten Explorer AS så snart som mulig. Dersom vi ikke blir enige, kan du henvende deg til Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser, postboks 2924 Solli, 0230 Oslo. For mer informasjon, se: www.reiselivsforum.no

Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og håper du får et minnerikt opphold!

 

Hilsen Lofoten Explorer AS